En blogg om att leva med SRS, Segmentell RörelseSmärta. Om vägen tillbaka till livet efter en steloperation på Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs den 10 mars 2011.

onsdag 18 maj 2011

Utskottets studieresa till Grekland, slakten av myterna och Gunnar Axe´n

Varje år håller Moderaterna något som kallas för "Sverigemötet" där de pratar om taktik och upplägg, peppar och stärker varandra. I år beslutades att barnfattigdomen är en moderat fråga, att värdeladdade ord som jämställdhet och rättvisa ska numera vara moderata huvudfrågor.
Gunnar Axen hade dessutom ett bildspel med sig för att för en gång för alla göra slut på myterna om sjukförsäkringen som sprids av vänsterdebattörer.´Antar att han predikade för redan frälsta och inte blev ifrågasatt när han själv spädde på sin mytbildning. Därför har jag kopierat det han sa på Sverigemötet och kommenterat det.
Vet ni förresten att igår fick socialförsäkringsutskottet information om sin studieresa till Grekland?!

Gunnar Axén:
Idag har jag pratat på moderaternas Sverigemöte och tagit itu med några av de myter om sjukförsäkringen som florerar. Vänsterdebattörer sprider gärna dessa myter eftersom att de saknar andra argument, men de struntar i att deras mytbildning drabbar och oroar många människor som är sjuka och befinner sig i utsatta situationer. Den som vill se de bilder jag använde mig av hittar dessa här: 2011-04-06 Sverigemötet – myterna


Och då tittade jag på bilderna och nu lämnar jag (Lippe)kommentarer till "slakten av myterna" med svart text.

Påstående:”Vi var inte de mest sjukskrivna i världen”
Verkligheten 2006:
•220.000 helårssjukskrivna Ja, de var sjukskrivna hela året men 153 000 av 550 000 var arbetande på deltid 

•550.000 med sjukersättning (förtidspension) 296 000 i åldern 55-64 år, arbetsskadade och utslitna eller lata fuskare?

•I genomsnitt var en person i arbetsför ålder sjukfrånvarande 40 dagar/år (sjukskrivna + sjukersättning) Här jämnas statistiken ut och sätter svårt cancersjuka och vinterkräksjuka i samma statistikgrupp, alltså ihop med de för övrigt fullt arbetföra som åkt på något typ en förkylning.


•Närmare 15% av arbetskraften var sjukfrånvarande 
153 000 av de sjukskrivna arbetade deltid, här är jag osäker på hur han räknat för att få fram en siffra på 15 procent och vill därför inte kommentera förrän jag vet hur han räknat.


 •Nämn ett enda land som slår dessa siffror!
Det lägger jag inte tid på eftersom det beror så mycket på hur man vänder siffrorna! Olika länder räknar på väldigt olika sätt.
 
Påstående:”Man blir inte frisk vid en viss tidpunkt”
Verkligheten:
•Försäkringskassan tar inte ställning till om man är frisk eller sjuk utan om man har arbetsförmåga –såhar det alltid varit Arbetsförmåga har alltid innan bedömts av läkare.
Dessutom var det vi årsskiftet som bedömningen av arbetsförmågan lämnades till tjänstemän på FK.
Tidigare bad man om SLU (särskilt läkarutlåtande) eller i komplexa fall om FMU (försäkringsmedicinsk utredning)
Det första gjordes av läkare och det andra av hela team av läkare, terapeut, sjukgymnast, psykolog och socionom.
Vi har ju också i ISF:s granskning sett hur det gick med rättssäkerheten, myndighets- och individperspektivet.

 
•Tidpunkterna när man prövar arbetsförmågan mot en stegvis vidare arbetsmarknad är viktiga för att undvika att man fastnar i en lång och passiviserande sjukfrånvaro som försämrar den sjukes tillstånd
Inför stödpunkter där alla parter samarbetar för att få människan på banan igen ist för ut ur försäkringen! Alla vill bli friska men alla behöver inte samma insatser och tidsgränser. Gissa vad som behövs för att rehabilitera sjuka och skadade människor? FUNGERANDE SJUKVÅRD!!!


•Rehabiliteringspotentialen, möjligheten att återkomma i arbete, sjunker dramatiskt redan ett några fåmånaders sjukskrivning 
Rehabilitering är mycket viktigt och att den utförs i ett individperspektiv i stället för myndighetsperspektiv. Vidare är en fungerande sjukvård av avgörande betydelse.


Påstående:
”Svårt sjuka får inte vara sjukskrivna –de tvingas arbeta”
Verkligheten:
•För de som är allvarligt sjuka finns inga tidsgränser
De 40 000 utförsäkrade som inte kom tillbaka till sjukersättningen är säkert av en annnan åsikt.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/monicagunne/article13014490.ab


•Undantagsmöjligheter finns vid de olika tidpunkterna även för de som inteär allvarligt sjuka utom vid den sista där du blir utförsäkrad.


•För att säkerställa att ingen ska behöva lämna sjukförsäkringen dådet är oskäligt föreslår regeringen att en ”oskälighetsprövning”ska ske dådagarna med sjukpenning tar slut ISF:s granskning visade att en (1st) hade haft hjälp av den paragrafen under senaste året.


Påstående:
”Det görs inga individuella bedömningar”
Verkligheten:
•I varje enskilt fall Försäkringskassan prövar gör man en individuell bedömning. Självklart!
Även här visar ISF:S granskning att bedömningarna görs på ofullständiga underlag och otydliga motiveringar. Besluten skiljer sig mellan olika handledare och olika kontor. Rättssäkerhet? Tjänstemän som bedömer arbetsförmåga?


Påstående:”Läkarens bedömning får inte gälla”
Verkligheten:
•Behandlande läkare ställer diagnos, ger behandling, bedömer arbetsförmågan, utfärdar medicinska underlag i form av intyg och utlåtanden men…
•Det är Försäkringskassan som utifrån informationen i det medicinska underlaget tar ställning till om patienten har rätt till sjukpenning eller inte.
•Såhar det alltid varit –har inget med de nya reglerna att göra!
Sjukpenningen är det inga problem med.
Så länge du har en skada eller sjukdom som du blir frisk från så fungerar det bra. Det är när du drabbas av sådan skada eller sjukdom som håller dig borta så länge att du ska ha sjukersättning som bedömningen har blivit för snäv och tillämpningen mer hårddragen.


I en intrevju i Kommunalarbetaren 2010-12-22 uttalar sig Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, citat:
"Läkarna ska inte uttala sig om arbetsförmågan, det ska våra handläggare göra. Läkarna kan inte hålla reda på alla tidsgränser i rehabiliteringskedjan. Arbetsförmågebegreppet är Försäkringskassans. Och det är mycket striktare idag med prövning mot hela den reguljära arbetsmarknaden"
Häpp! 


Påstående:”Läkarintygen betyder inget”
De allra flesta får sin ansökan godkänd och nästan alla avslut sker utan att någon sjukpenning dras in!
Återigen!! Skilj på sjukpenning och sjukersättning! Vid korta sjukskrivningar bryr sig inte ens folk om att bestrida.


Påstående:”Försäkringsläkarna träffar aldrig den sjuke”
Verkligheten:
•Den försäkringsmedicinska rådgivaren:
-är en tjänsteman påFörsäkringskassan
-ska inte själv undersöka eller behandla den försäkrade utan yttrar sig enbart om det som kan utläsas av de medicinska underlagen
-ska hjälpa Försäkringskassan med medicinsk sakkunskap
-ska stärka handläggarnas kunskap i medicinska frågor
•Såhar det alltid varit –har inget med de nya reglerna att göra!
Och kritiken har alltid funnits!! Dessutom vill jag hänvisa till kommentaren om SLU och FMU.


Påstående:
”De nya reglerna tvingar ut människor i fattigdom”
Verkligheten:
•200 000 färre i utanförskap i form av sjukfrånvaro –egen försörjning ger bättre ekonomi
•10 % av kostnaderna för socialbidrag går till personer som lämnat sjukförsäkringen –i dessa fall beror det vanligen påavsaknad av SGI
•”Sjukpenning i särskilda fall”införs för de som lämnat den tidsbegränsade sjukersättningen och som saknar SGI


10% av de utförsäkrade lever på försörjningsbidrag, hur många har sökt och fått avslag? Hur många fick veta redan i första kontakten med socialkontoret, över telefonen, att det överhuvud taget inte var någon ide att komma in med en ansökan!
Hur många är det som blir nekade eftersom de under sitt yrkesverksamma liv fått ihop pengar till att köpa hus och bil??


- Om du har försörjningsstöd ska du inte äga, säger Ulf Kristersson
- Om du är sjuk eller skadad och därför inte kan jobba ska du inte behöva söka försörjningsstöd, säger jag!!


Om man har jobbat och slitet i 30 år och sedan blir allvarligt sjuk eller skadad, ska man då förlora rätten till privat ägande? Allt vad du köpt, fått eller ärvt kan nu tas ifrån dej. Du har i trettio åt betalat på en försäkring som inte faller ut.
Det handlar inte om bidrag, det är en försäkring!Påstående:”Alla ’utförsäkrade’blir sjukskrivna igen”
Verkligheten:
•Av de 29 802 som omförsäkratsoch deltagit i ALI till och med tredje kvartalet 2010…
•…hade 50 % inteåtervänt till sjukförsäkringen i februari 2011
•12 % var i jobb i februari 2011
•De flesta övriga deltog i olika program hos Arbetsförmedlingen


Vem har påstått att alla utförsäkrade går tillbaka till sjukförsäkringen??
2010-05-12 är det 40 000 som blivit utförsäkrade och inte kommit tillbaka till sjukförsäkring och inte klarar av att arbeta.
4000 går på socialbidrag om 10 procent fortfarande gäller. Gissa hur de andra hankar sig fram??


Påstående: ”Ingen rehabilitering erbjuds”
Verkligheten:
•17 miljarder till arbetslivsinriktad rehabilitering under tre år -största satsningen någonsin! Rehabiliteringskedjan?
•Rehabiliteringsgarantin –52.000 personer fick insatser förra året
Enligt utredningen av Karolinska Institutet kom de flesta tillbaka till sjukersättning och i de flesta fall i mycket sämre skick.


•Utbyggd Företagshälsovård
•Psykiatriutbyggnad
•Sjukvårdsmiljard
•Kömiljard
•Minskade sjukfrånvarokostnader för landstingen
•=Cirka 10 miljarder mer årligen till medicinsk rehabilitering


Om nu så mycket gjorts och satsats på sjukvården, som är helt rätt, för det är där kunskapen till rehabilitering finns, så varför har det inte fungerat?? Kan man finna orsaker här kanske? 

Man kan inte ha en fungerande sjukförsäkring med stöd och rehabilitering utan en fungerande sjukvård det ligger i saken natur! Om man går från myndighetsperspektiv till individperspektiv så blir bilden mycket tydlig!
Sluta att montera ner vår trygghet och välfärdssystemen!!

8 kommentarer:

 1. *Kopierar Ezters kommentar*

  SvaraRadera
 2. Urk, ja blir illamående av att de här nollorna styr vår värld.... kan inte fatta hur det kunde gå så snätt, är bara så glad att jag är förtidspensionerad så att jag slipper att ha mer med FK att göra!!!

  Säger bara en sak,

  LIPPE 4 PRESIDENT!!!

  Kramis!

  SvaraRadera
 3. Jag vet vart du har en framtid, jisses så insatt o så bra du bemöter allt.

  Ines är en blandning av fjärillshund och bichon havanais. Jättetrevlig blandning och mycket hund i henne trots bara 4 kg.

  SvaraRadera
 4. Ta kontakt med media. Tidningar, Uppdrag Granskning!, radio... Här har dom bra underlag att visa hela svenska folket vilka ruttna ägg politikerna är. Vi mäste få en förändring NU!
  Jätte bra skrivet!

  SvaraRadera